ΠΡΩτοβουλία ΚΑΤοίκων στα ΝΟΤΙΑ

Λαϊκές Συνελεύσεις
Παρουσιαση της δομης

(ΠΡΩτοβουλία ΚΑΤοικων στα ΝΟΤΙΑ)η ΠΡΩΚΑΤ είναι μια ανεξάρτητη συλλογικότητα κατοίκων της νότιας Αθήνας με έδρα την Άνω Γλυφάδα. Δραστηριοποιείται στην περιοχή ως τέτοια από το καλοκαίρι του 2005. Βασικές της αρχές η αντίθεση στον καπιταλισμό, τους κρατικούς θεσμούς και την αντιπροσώπευση. Στηρίζεται στην αμεσοδημοκρατική της λειτουργία, στην πολυσυλλεκτικότητα και την ισοτιμία των μελών της και στην ανεξαρτησία της από πολιτικές και οικονομικές δυνάμεις. Η παρέμβασή της ξεκινά από τα τοπικά ζητήματα της πόλης, του περιβάλλοντος και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εκτείνεται σε κάθε θέμα που μπορεί να αφορά και να ενδιαφέρει τα μέλη της και την τοπική κοινωνία. Προέρχεται και απευθύνεται στον εργαζόμενο κόσμο της περιοχής, το κόσμο που ζει από τη δουλειά του, την ασυμβίβαστη νεολαία, τα ανυπόταχτα γηρατειά και γενικότερα σε κάθε άνθρωπο της περιοχής που υπόκειται σε μορφές εκμετάλλευσης και κυριαρχίας. Περιοχές παρέμβασής της η Άνω Γλυφάδα, το Ελληνικό και η Αργυρούπολη. Μοναδικό όργανο αποφάσεών της η γενική της συνέλευση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Δήμος Γλυφάδας
Υλικά