ΡΟΔΙΑ Δίκτυο Ανταλλαγής Προϊόντων κ Υπηρεσιών Ρεθύμνου

Ανταλλακτικά - Χαριστικά Παζάρια
Παρουσιαση της δομης

Να δημιουργήσουμε δυνατότητες για ένα διαφορετικό τρόπο ζωής και τύπο σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων.

Να αποκτήσουμε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό αυτάρκειας (ατομικής και κοινωνικής) και να δημιουργήσουμε μια ηθική και ισότιμη κοινωνία και οικονομία:

  • Εφαρμόζοντας ένα τρόπο ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών βασισμένο στην αλληλεγγύη, την δικαιοσύνη και την ισότητα. Ένα τρόπο που θα αντισταθεί στα καταναλωτικά πρότυπα, τον ανταγωνισμό, την συσσώρευση και την κερδοσκοπία.
  • Με ανταλλαγές που να γίνονται από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο χωρίς κανένα κερδοσκόπο μεσάζοντα.
  • Εισάγοντας και εφαρμόζοντας οριζόντιες πρακτικές όπως η αυτοοργάνωση και η άμεση δημοκρατία. Προωθώντας την συλλογική δράση.  
  • Καταπολεμώντας την μοναξιά και τον ατομικισμό, οργανώνοντας εκτός των άλλων συναντήσεις, εκδηλώσεις κ.ά. στη βάση της επικοινωνίας και της αλληλο-μόρφωσης.
  • Ενισχύοντας την περιβαλλοντική ευαισθησία και το σεβασμό προς τη φύση. Στοχεύοντας στην ριζοσπαστική οικολογία και όχι στο νέο εμπόρευμα, τον «πράσινο καπιταλισμό».
  • Αποδοκιμάζοντας, καταδικάζοντας και αποκλείοντας ρατσιστικές, φασιστικές και σεξιστικές συμπεριφορές και πρακτικές κομματικής προπαγάνδας.
  • Εξασφαλίζοντας και βοηθώντας την επιβίωση και την αξιοπρέπεια επισφαλών κοινωνικών ομάδων και ατόμων, από τη μια μεριά με κοινωνικό έργο και παροχή βασικών αναγκαίων αγαθών και από την άλλη με ενδυνάμωση των ικανοτήτων τους: επιμορφωτικά σεμινάρια, συλλογική δουλειά. (Άλλωστε όταν αφαιρέσουμε την εκμετάλλευση από την εργασία, τότε θα υπάρχουν περισσότερα για όλους μας).
  • Με προσπάθειες σύνδεσης με άλλες συλλογικότητες παρόμοιων αξιών και πρακτικών με στόχο την αλληλοβοήθεια και την αλληλοϋποστήριξη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (1)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Π.Ε. Ρεθύμνης
Τηλ: 
6977692898
Υλικά