Σβούρα

Συνεταιρισμοί - Αλληλέγγυο Εμπόριο
Παρουσιαση της δομης

Τον Μάρτη του 2013 ξεκίνησε τη διαδρομή του ο συνεταιρισμός εναλλακτικής και αλληλέγγυας οικονομίας «Σβούρα». Μια ομάδα ανθρώπων που πιστεύουν πως η συλλογική προσπάθεια μπορεί να δώσει απαντήσεις στα  προβλήματα της καθημερινής μας ζωής αποφάσισαν να δραστηριοποιηθούν μέσα από το εγχείρημα της Σβούρας. Πολλά από τα μέλη αυτής της ομάδας είχαν στο άμεσο παρελθόν δραστηριοποιηθεί μέσα στο πλαίσιο του Σπόρου, γεγονός που σημαίνει ότι δεν  ξεκινήσαμε από το μηδέν αλλά στηριζόμαστε σε μια σημαντική εμπειρία, θετική και αρνητική, στον τομέα της εναλλακτικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (1)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Σπ.Τρικούπη 21, Εξάρχεια
Δήμος Αθηναίων
Τηλ: 
210 3801375
Υλικά