Στέκι Αλληλεγγύης στην Παλλήνη

Στέκια

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μαυρομιχάλη και Υψηλάντη- πίσω από το 1ο Δημοτικό Σχ. Παλλήνης
Δήμος Παλλήνης
Υλικά