Συνεταιρισμός Γονέων - Συνεταιριστικό Φροντιστήριο Χαλανδρίου

Κολλεκτίβες Εργασίας, Παιδιά, Παιδεία
Παρουσιαση της δομης

Ο Συνεταιρισμός Γονέων Χαλανδρίου είναι μία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ) που δημιουργήθηκε από την ανάγκη παροχής φροντίδας σε παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας καθώς και στις οικογένειες τους. Τα ιδρυτικά του μέλη είναι γονείς που συναντήθηκαν στην επιτροπή αγώνα γονέων που το 2011 συγκροτήθηκε για να μη συρικνωθεί η προσχολική αγωγή στη πόλη. 
Ταυτόχρονα το Σεπτέμβριο του 2011 μετά από κυοφορία 2 ετών ψηφίστηκε ο νόμος 4019/2011 «Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις». Αυτό μας έδωσε την δυνατότητα να κάνουμε την ιδέα πράξη συγκροτώντας ένα νομικό πρόσωπο με την επωνυμία "Συνεταιρισμός Γονέων Χαλανδρίου". 
Το Μάρτιο του 2012 που δημιουργήθηκε το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, καταθέσαμε αίτηση και Καταστατικό το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εργασίας που διαχειρίζεται τα θέματα της Κοινωνικής Οικονομίας επί του παρόντος. 
O Συνεταιρισμός από τα τέλη του Αυγούστου 2012 αποτελεί μέλος του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (1)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αριστοτέλους 42, Χαλάνδρι
Δήμος Χαλανδρίου
Τηλ: 
215 55 11057
Υλικά