Τράπεζα Τέχνης (Art Bank)

Πολιτισμός
Παρουσιαση της δομης

Η δημιουργία καλλιτεχνικών νομισμάτων λειτουργεί ως ένα διαδραστικό έργο τέχνης σε εξέλιξη. Έχει σκοπό την αντικατάσταση της υποθετικής αξίας του χρήματος με την πραγματική αξία που εμπεριέχει ένα καλλιτεχνικό προϊόν. Η ιδέα είναι απλή:  α) Τα νομίσματα που όλοι χρησιμοποιούμε για τις ανάγκες μας υποτιμούνται και λιγοστεύουν, λόγω της ανικανότητας του συστήματος διαχείρισής τους. β) Το καλλιτεχνικό έργο εκφράζει πανανθρώπινες αλήθειες, άρα είναι αξία που αφορά τις πραγματικές ανάγκες όλων των ανθρώπων. γ) Η παραγωγή νομισμάτων από δημιουργούς με ζωντανό καλλιτεχνικό έργο βγάζει το έργο τέχνης έξω από τους χώρους έκθεσης και το φέρνει κοντά στον κόσμο. δ) Η τιμές που καθορίζουν την αξία των καλλιτεχνικών νομισμάτων ακολουθούν φυσικούς και λογικούς κανόνες εύκολα αντιληπτούς από όλους. ε) Οι καλλιτέχνες της Art Bank, που δημιουργούν τα art cash και διαθέτουν έργα τους ώστε να ανταλλάσσονται με αυτά, οι χορηγοί της Art Bank, επαγγελματίες που αποδέχονται τα art cash ως αμοιβή για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν και οι ιδιώτες που συλλέγουν ή ανταλλάσουν τα art cash  στηρίζουν τις λειτουργίες της κοινότητας της Art Bank. στ) Η κοινότητά μας με αυτόν τον τρόπο διευκολύνει τους ανθρώπους να επιβιώσουν, να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν το παρόν ώστε να οδηγηθούν ως βιώσιμη ομάδα στο μέλλον.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (1)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αθήνα
Δήμος Αθηναίων
Τηλ: 
6975745264
Υλικά