Καταστατικό Αστικού Συνεταιρισμού

Κοινωνική - Αλληλέγγυα Οικονομία

Παρουσιάζεται το Καταστατικό ενός Αστικού Συνεταιρισμού όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από το Παγκάκι

Κατεβάστε το καταστατικό.