Καταστατικό Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρισης

Κοινωνική - Αλληλέγγυα Οικονομία

Παρoυσιάζεται το Καταστατικό μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης έτσι όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από Το Περιβολάκι

Κατεβάστε το καταστατικό.