Συγκέντρωση σχολικών ειδών στου Ζωγράφου

09/09/2014 - 14:15

Δράσεις Παιδείας για Όλους

  • ΣΑΒΒΑΤΟ 13/9/2014

Συγκέντρωση του Δικτύου Αλληλεγγύης Ζωγράφου στην Πλατεία Γαρδένιας 11.00 έως 14.00 για ενημέρωση του κόσμου και συλλογή σχολικών ειδών

  • ΣΑΒΒΑΤΟ 20/9/2014

Συγκέντρωση του Δικτύου Αλληλεγγύης Ζωγράφου στην Πλατεία Γαρδένιας 11.00 έως 14.00 για ενημέρωση του κόσμου και συλλογή σχολικών ειδών

  • Συγκέντρωση σχολικών ειδών στο χώρο του Δικτύου Δευτέρα 10.00 – 13.00 , Τρίτη και Παρασκευή 19.00 – 21.00

 

Συγκεντρώνουμε Τετράδια Μπλε, Μολύβια Και Στυλό

Δίκτυο Αλληλεγγύης Ζωγράφου