Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Χαλανδρίου: 2015-2019, τέσσερα χρόνια λειτουργίας

29/03/2019 - 14:15

Πέρασαν ήδη τέσσερα χρόνια, από τις 23 Μαρτίου 2015, που άρχισε να λειτουργεί το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Χαλανδρίου (Κ.Ι.Α.Χ). Το εγχείρημα προέκυψε στο πλαίσιο της ανάγκης μας να υλοποιήσουμε την κοινή μας αντίληψη «κανένας μόνος του στην κρίση».

Στα τέσσερα αυτά χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί 6.650 επισκέψεις σε σύνολο 1.400 ασθενών.

Εξυπηρετήθηκαν σε ποσοστό επί τοις εκατό:
● Aνασφάλιστοι 40% ● Aσφαλισμένοι 45% (Το μεγαλύτερο ποσοστό άνεργοι 75% άνεργοι και το υπόλοιπο 25 ημιαπασχολούμενοι) 
 Πρόσφυγες 10% και ● Mετανάστες 5%.

Ανά κατηγορία ηλικίας
● Μαθητές - Φοιτητές 30% ● Ηλικίες 25-60 ετών 50% ● Ηλικίες άνω των 60 ετών- συνταξιούχοι 20%

Ανά φύλο
● Γυναίκες 60% ● Άντρες 40%

Το φαρμακείο δέχεται 1.000 επισκέψεις ετησίως. Παράλληλα έχουν γίνει αποστολές φαρμάκων σε νοσοκομεία, φυλακές, άλλα ΚΙΦΑ, καταλήψεις προσφύγων και δομές υποδοχής σε νησιά. Οι εθελοντές του ιατρείου θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι στήριξαν και συνεχίζουν να στηρίζουν την προσπάθειά μας. Μια προσπάθεια, που παράλληλα και ταυτόχρονα με την ανακούφιση των συνεπειών αυτής της κρίσης, αναπτύσσει τη συλλογικότητα, την αλληλεγγύη και την αμοιβαία προσφορά. Στόχος μας δεν είναι μόνο η παροχή ιατρικής και ψυχικής φροντίδας σε όσους προσέρχονται στη δομή, αλλά και η διεκδίκηση του δικαιώματος της υγείας για όλους με κινητοποίηση και συμμετοχή όσο το δυνατό περισσότερων ανθρώπων στο ευρύτερο κίνημα αλληλεγγύης.

Έμπρακτη στήριξη στο Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης προσφέρουν η Διοίκηση του Δήμου Χαλανδρίου, η «Αλληλεγγύη για Όλους» καθώς και τα Κοινωνικά Ιατρεία από όλη την Ελλάδα. Όλο αυτό το διάστημα δεχόμαστε καθημερινά την ανιδιοτελή στήριξη σε προσφορές ιατροφαρμακευτικών υλικών, δωρεές ιατρικού εξοπλισμού και οικονομική ενίσχυση από πληθώρα φορέων, συλλόγων και συλλογικοτήτων αλλά και αλληλέγγυων πολιτών, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό (Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία και Αμερική).

Το γεγονός αυτό μας γεμίζει αισιοδοξία για το μέλλον και μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε να στηρίζουμε όλους όσοι το έχουν ανάγκη.