Δίκτυο ανταλλαγών Μεσσηνίας Ελιά

Ανταλλακτικά δίκτυα – Τοπικές Μονάδες Συναλλαγής, Ανταλλακτικά - Χαριστικά Παζάρια
Παρουσιαση της δομης

Η λειτουργία του Δικτύου είναι διττή: Αφ' ενός ως αντιστάθμισμα στη δυσχερή οικονομική κατάσταση που βιώνουμε και αφ' ετέρου ως πρόταση ποιοτικής αναβάθμισης της έννοιας "αλληλεγγύη", δηλαδή τη συνειδητοποίηση πως με την αλληλοβοήθεια και τη συνεργασία μπορούμε να συμβιώσουμε χωρίς ανταγωνισμούς στις ανθρώπινες σχέσεις, πιο δημιουργικά και πιο ανθρώπινα.

Για παράδειγμα, το δίκτυο θα μπορούσε να φανεί εξίσου χρήσιμο σε έναν καλλιεργητή και έναν επιπλοποιό, μία μελισσοκόμο και έναν μουσικό, έναν ράφτη και έναν ελαιοχρωματιστή ή σε μία φιλόλογο και έναν ψυκτικό. Όλοι αυτοί μπορούν να προσφέρουν τα αγαθά τους ή τις υπηρεσίες τους σε ενδιαφερόμενα μέλη παίρνοντας ως αντάλλαγμα Κουκούτσια, τα οποία με τη σειρά τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν για αντίστοιχα αγαθά ή υπηρεσίες που προσφέρονται από άλλα μέλη του Δικτύου.

PHOTOS (1)

CONTACT INFORMATION

Δήμος Καλαμάτας
Τηλ: 
6974321656 
Υλικά