Το χωριό του "Όλοι μαζί"

Τροφή, Ανταλλακτικά - Χαριστικά Παζάρια, Κοινωνικά Ιατρεία Φαρμακεία Αλληλεγγύης
Παρουσιαση της δομης

Η εθελοντική συλλογικότητα οργανώσεων και πολιτώνΛέσβου "Το Χωριό του Όλοι μαζί" αποτελεί ένα Συντονιστικό Δίκτυο Αλληλεγγύης που συμβάλλει στη διεύρυνση και το συντονισμό τόσο των ομαδικών όσο και ατομικών προσπαθειών, με σκοπό την υπεύθυνη προώθηση της κοινοτικής αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας και στήριξης.

Οι δράσεις του Δικτύου στηρίζονται στο παρακάτω κείμενο Διακήρυξης Προθέσεων:

«Ότι δεν φέρνει η ευθύνη, το φέρνει η ανάγκη»

Με αφετηρία το γεγονός ότι ο τόπος μας βρίσκεται σε οικονομική, πολιτική, ανθρωπιστική, πολιτισμική και ηθική κρίση και ξεκινώντας από τις αξίες ότι: 

α) Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στην αξιοπρέπεια 

β) οι άνθρωποι έχουν υποχρέωση να συμμετέχουν δημοκρατικά στις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους και 

γ) οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να παλεύουν για να δημιουργήσουν το περιβάλλον που επιθυμούν, προχωρούμε στη συγκρότηση ενός Συντονιστικού Οργάνου που θα αγκαλιάζει όλες τις ήδη υπάρχουσες δομές αλληλεγγύης, σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο.

Έχοντας αρχικά ως βάση τις ήδη υπάρχουσες δομές αλληλεγγύης στην τοπική κοινωνία μας, επιδιώκουμε μέσα από το Συντονιστικό αυτό όργανο τη διεύρυνση και το συντονισμό τόσο των ομαδικών όσο και ατομικών προσπαθειών, με σκοπό να προωθήσουμε υπεύθυνα την κοινοτική αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια και στήριξη, να επαναφέρουμε στο κέντρο της καθημερινότητας την κοινότητα, με δράσεις που αφορούν την υγεία, τη σίτιση, την ανταλλακτική οικονομία, τη στήριξη των μεταναστών, την εκπαίδευση, το περιβάλλον και πολλά άλλα. 

PHOTOS (1)

CONTACT INFORMATION

Π.Ε. Λέσβου
Τηλ: 
6976234668,6948958188,6832873200
Υλικά