Επίσκεψη Γερμανών συνδικαλιστών στα γραφεία της «Αλληλεγγύης για Όλους»

14/06/2018 - 15:45

Επίσκεψη Γερμανών συνδικαλιστών από το κρατίδιο της Έσσης πραγματοποιήθηκε το πρωί στα γραφεία της «Αλληλεγγύης για Όλους». Στην συνάντηση, η αντιπροσωπεία των εργαζομένων, που προέρχονταν κυρίως από τον χώρο της υγείας, των ΟΤΑ κι άλλων εργασιακών χώρων, ενημερώθηκε για το έργο της «Αλληλεγγύης για Όλους», ενώ συζήτησε με τα μέλη της γύρω από τις τρέχουσες εξελίξεις ανά τομέα δράσης.

Η πενθήμερη επιμορφωτική τους επίσκεψη, έφερε τον τίτλο: «Σήμερα οι Έλληνες, αύριο εμείς; Επιπτώσεις της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής στην Ελλάδα» και το πρόγραμμα τους περιελάμβανε, κατά την επίσκεψή τους στην Ελλάδα, συναντήσεις με συνδικαλιστικούς φορείς και σχήματα κοινωνικής αλληλεγγύης.

Το ενδιαφέρον, κατά την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, εστιάστηκε, μεταξύ άλλων, στο ρόλο των δομών αλληλεγγύης στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, του προσφυγικού ζητήματος, αλλά και στους τρόπους με τους οποίους η «ΑγΟ» ενισχύει και υποστηρίζει τις δομές ανά τομέα δράσης, όπως η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, η υγεία, το προσφυγικό, η τροφή και η εκπαίδευση.