Διαδικτυακή διημερίδα για την επαγγελματική εκπαίδευση στις Αγροτικές Φυλακές

22/09/2022 - 11:15

Διαδικτυακή διημερίδα για την επαγγελματική εκπαίδευση στις Αγροτικές Φυλακές 23 & 24 Σεπτεμβριου:

Θέμα: "REFLECTIONSOFEXPERIENCE

-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ"

Διοργάνωση:

To Πανεπίστημιο Αιγαίου, το Δημόσιο ΙΕΚ Κασσάνδρας,     

 το 3ο ΣΔΕ Θεσσαλονίκης (ΓΚΚ Διαβατών)

και ο Σύλλογος Επιστημόνων Κεντρικής Μακεδονίας Αριστοτέλης

Δήλωση συμμετοχής στο email: sekmalp@gmail.com<

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

(ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

-1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

-2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ I

-3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ II

(ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

-4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

-5η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ I

-6η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ II

-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Λεπτομερής πρραγραμμα εδώ