Να μη γίνει το νερό σαν το ρεύμα ακριβό

19/03/2023 - 11:30

Την Δευτέρα  20/03/2023, έχει τεθεί προς συζήτηση ένα πολυνομοσχέδιο που θεσμοθετεί ρυθμιστική αρχή  και για το νερό, λειτουργώντας ως δούρειος ίππος, ανοίγοντας το δρόμο για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Ένα νομοσχέδιο το όποιο ήρθε στην βουλή χωρίς ουσιαστικά να έχει προηγηθεί καμία διαβούλευση.

Η απρόσκοπτη πρόσβαση σε υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Το νερό δεν είναι προϊόν,  δεν παράγεται από κάποια ανθρώπινη τεχνολογία, είναι φυσικός πόρος απαραίτητος για την ζωή και την ανθρώπινη διαβίωση, και έχει αναγνωριστεί με αυτή την ιδιότητα και από τον ΟΗΕ.

Ούτε το νερό, ούτε οι υπηρεσίες διαχείρισης, ούτε ο υδρολογικός κύκλος, μπορούν να  παραχωρούνται ή να ελέγχονται ή να πωλούνται σε ιδιώτες. Η ιδιωτικοποίηση του νερού ως πρακτική έχει αποτύχει και στην Ευρώπη εκατοντάδες ιδιωτικοποιημένες εταιρίες ύδρευσης, έχουν επιστρέψει σε δημόσιες δομές. Το Παρίσι, το Βερολίνο και άλλες πόλεις είναι μερικές από αυτές τις περιπτώσεις.

Για αυτό λοιπόν, ας είμαστε όλοι  και όλες έξω από τη Βουλή, στις 16:30 για να υπερασπιστούμε το δημόσιο χαρακτήρα  του νερού.