ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΔΟΜΗ:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΔΟΜΗ:

Β΄ Δημοτικό Ιατρείο (Δήμου Αγ. Παρασκευή )