ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΔΟΜΗ:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΔΟΜΗ:

Vita Activa - Αυτοδιαχειριζόμενος Χώρος Κοινωνικής Συνάντησης & Δράσης