<p>Με τον όρο κοινωνική, συνεταιριστική και αλληλέγγυα οικονομία εννοούμε τις δραστηριότητες φυσικών ή νομικών προσώπων στο φάσμα της παραγωγής, συναλλαγής και κατανάλωσης με απώτερο σκοπό την κάλυψη συλλογικών και κοινωνικών αναγκών.</p>
<p>Η δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων, η οριζόντια οργάνωση, οι ανακλητότητα των ρόλων, οι εξισωτικές μορφές αμοιβής εργασίας είναι κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται έτσι ώστε οι δραστηριότητες να εντάσσονται στο πλαίσιο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.</p>
<p>Παραδείγματα δραστηριοτήτων που έχουν συλλογικό όφελος ή εξυπηρετούν συμφέροντα συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων είναι οι κοινωνικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις, τα δίκτυα ανταλλαγής υπηρεσιών (τράπεζες χρόνου) και προϊόντων, τα εναλλακτικά νομίσματα, οι επιχειρήσεις ένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων , το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο. Κίνητρο όλων αυτών των δράσεων είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινωνίας και των εργαζομένων σε αυτές και όχι η επιδίωξη του κέρδους.</p>

Κοινωνική - Αλληλέγγυα Οικονομία, Στέκια
Το καφενείο της Κυδαθηναίων είναι ένα συνεργατικό καφενείο, στο οποίο δουλεύουμε όλοι ισότιμα, χωρίς ιεραρχίες και με πνεύμα αλληλεγγύης και συντροφικότητας.
Μοναστηράκι - Πλάκα
πλατεία Φιλομούσου Εταιρίας 2

Εν αρχή ην ο καφές

Το κίνημα του αλληλέγγυου ή δίκαιου εμπορίου ξεκινάει από μια κούπα καφέ. Από τον καφέ ξεκίνησαν, τέλη δεκαετίας του ‘80, οι πρώτες πρωτοβουλίες για πιστοποίηση προϊόντων «fair trade», εξασφαλίζοντας ότι παράγονται με σεβασμό στο περιβάλλον, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και δίκαιες πληρωμές για τους παραγωγούς και διακινούνται με εμπορικές συμφωνίες βασισμένες στη διαφάνεια και τον αμοιβαίο σεβασμό.

Στόχος του κινήματος δεν ήταν απλώς να αναδείξει τις τεράστιες ανισότητες στο παγκόσμιο εμπόριο, αλλά να τις καταπολεμήσει στην πράξη.

Τροφή, Κοινωνική - Αλληλέγγυα Οικονομία
Σε καιρούς κρίσης, οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής, σε καιρούς επίθεσης σε δικαιώματα και κατακτήσεις, η αλληλεγγύη είναι προϋπόθεση επιβίωσης της πληττόμενης κοινωνίας και μοναδική σανίδα σωτηρίας στις κρίσιμες αυτές στιγμές της ζωής του ανθρώπου και της κοινωνίας.
Δήμος Ηρακλείου
Αθηνάς 12, Νέο Ηράκλειο
Κοινωνική - Αλληλέγγυα Οικονομία
Έχοντας επίγνωση αυτής της πραγματικότητας, αλλά και με την αποκτημένη μας εμπειρία, από τη συμμετοχή μας στις διάφορες κατά καιρούς δομές και δράσεις αλληλεγγύης, τόσο στα κινήματα, όσο στις τοπικές πολιτιστικές, στις δημοτικές και στις πολιτικές μας εκφράσεις, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εαυτούς μας, στις οικογένειες, στην κοινωνία, στη χώρα μας, αξιωθήκαμε να επιχειρήσουμε, να αναδείξουμε το μέγεθος, την ποιότητα, το εύρος των αξιών μας ως άτομα, ως συλλογικότητα, ως ελάχιστο του κοινωνικού μας συνόλου υποκείμενο.
Δήμος Κηφισιάς
ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ 19
Κοινωνική - Αλληλέγγυα Οικονομία
Ο FairCoop είναι ένας ανοιχτός παγκόσμιος συνεταιρισμός, αυτο-οργανωμένος μέσα από το Διαδίκτυο ο οποίος παραμένει εκτός κρατικού-εθνικού ελέγχου.
Δήμος Αθηναίων
Τροφή, Κοινωνική - Αλληλέγγυα Οικονομία, Κοινωνικά Φροντιστήρια
Δήμος Παλαιού Φαλήρου
Αγίου Αλεξάνδρου 5 Παλαιό Φάληρο, ΤΚ 17561

Αλληλέγγυα οικονομία και παραγωγική ανασυγκρότηση στην Ελλάδα σήμερα

Το ζήτημα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας έχει ενταχθεί τα τελευταία χρόνια στην κοινωνική πρακτική, τον πολιτικό λόγο και τη δημόσια συζήτηση, από πολλές απόψεις:

Ταξική συνείδηση ή general intellect;

Η σχέση της εργασίας με το κεφάλαιο είναι μια σχέση εκμετάλλευσης, μια σχέση άντλησης υπεραξίας, αλλά είναι και μια σχέση που αφορά τον έλεγχο από την εργασία ή το κεφάλαιο της γνώσης που απαιτεί η παραγωγική διαδικασία. Ο Μάρξ, που δεν είχε ασχοληθεί μόνο με τον καπιταλισμό της μεγάλης εκμηχανισμένης βιομηχανίας, είχε παρουσιάσει τις διαφορετικές μορφές που πήρε και θα έπαιρνε στο μέλλον η υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο.

Οι σπόροι φύτρωσαν:Κατάθεση εμπειρίας από συμμετοχή σε εγχείρημα αλληλέγγυας οικονομίας

Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν παρουσιαστεί πολλά εγχειρήματα που αναφέρονται στην Αλληλέγγυα Οικονομία[1], τα οποία φαντάζουν ως απάντηση στην οικονομική κρίση. Για να εξακολουθήσει, παρ’ όλα αυτά, να αποπνέει ο λόγος τους ελπίδα, νομίζω πως πρέπει να ωριμάσουν γρήγορα, καθώς οι συνθήκες είναι πιεστικές και διέξοδος στην κρίση δεν είναι ορατή.

Η επεξεργασία και η αξιοποίηση των πρώτων εμπειριών από τα πρώιμα εγχειρήματα της πρόσφατης περιόδου νομίζω ότι θα συνεισφέρουν στην «ενηλικίωση» των εγχειρημάτων και στην αποφυγή, τουλάχιστον, του «εύκολου λάθους».

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Κοινωνική - Αλληλέγγυα Οικονομία