Ατραπός

Κοινωνική - Αλληλέγγυα Οικονομία
Παρουσιαση της δομης

Οι εξελίξεις στην πολιτική κατάσταση της χώρας με την οικονομία κατεστραμμένη, με την πρωτογενή παραγωγή ανύπαρκτη, με ένα θεσμικό πλαίσιο αναχρονιστικό και ελλιπέστατο, με την ποιότητα ζωής κάτω από τα όρια της φτώχειας και με ανεπτυγμένο το αίσθημα της αλληλεγγύης μας στην πρωτόγνωρα δύσκολη πραγματικότητα, όπως αυτή διαμορφώθηκε ιδιαίτερα στα τελευταία χρόνια, μας αναγκάζουν να σκεφτούμε τρόπους διαχείρισης και οργάνωσης δίνοντας πιο μεγάλη από ποτέ προσοχή και αξία στα προϊόντα, που ως αστική κοινωνία καταναλώνουμε και κύρια σε αυτά που ως χώρα παράγουμε και στο επίπεδο της μικρής οικογενειακής ή και ατομικής επιχείρησης του κάθε παραγωγικού είδους, αλλά και στο επίπεδο του μικρού κλήρου της γεωργικής μας παραγωγής και εμπορίας.

Έχοντας επίγνωση αυτής της πραγματικότητας, αλλά και με την αποκτημένη μας εμπειρία, από τη συμμετοχή μας στις διάφορες κατά καιρούς δομές και δράσεις αλληλεγγύης, τόσο στα κινήματα, όσο στις τοπικές πολιτιστικές, στις δημοτικές και στις πολιτικές μας εκφράσεις, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εαυτούς μας, στις οικογένειες, στην κοινωνία, στη χώρα μας, αξιωθήκαμε να επιχειρήσουμε, να αναδείξουμε το μέγεθος, την ποιότητα, το εύρος των αξιών μας ως άτομα, ως συλλογικότητα, ως ελάχιστο του κοινωνικού μας συνόλου υποκείμενο .

Είμαστε προσηλωμένοι στο πλαίσιο των κοινωνικών αξιών, της δικαιοσύνης, της κοινωνικής δημιουργίας, του σεβασμού στο συλλογικό, στη δύναμη της αλληλεγγύης.

Επιδιώκουμε την συνεργασία μεταξύ όλων, προς όφελος όλων.

Στόχος μας, η σύμπραξη των αναγκών του καταναλωτή, με τον παραγωγό του πρωτογενούς τομέα, κάθε παραγόμενου προϊόντος, είτε αφορά στην τροφή, στην υγεία, στην ποιότητα ζωής ή στον πολιτισμό, με βάση την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία.

Στόχος μας, η δημιουργία δομών και δράσεων, ανάδειξης και ανάπτυξης του ατομικού ενδιαφέροντος, της ιδέας, της δεξιότητας, της συλλογικής δυναμικής, ώστε η δημιουργία και η δράση να είναι εφικτή, πραγματοποιήσιμη και κοινωνικά χρήσιμη.

Δεν διαθέτουμε κεφάλαιο κινητών ή ακίνητων στοιχείων, δεν διαθέτουμε χρηματικά ποσά που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη των προσδοκώμενων στόχων μας χωρίς δυσκολία, στηριζόμαστε στην αλληλεγγύη, στην προσφορά και στη διευκόλυνση, για να καλύψουμε τις ανάγκες των δράσεών μας, όπως αίθουσες, (γραφείο – αποθήκη -εξοπλησμό συντρησης και μεταφοράς) των προϊόντων.

Απευθυνόμαστε στην κάθε μία και στον κάθε έναν, που τυχών διαθέτουν αδρανοποιημένα τα πολύτιμα για το έργο μας περιουσιακά αυτά στοιχεία - εργαλεία, να συνδράμουν στους σκοπούς και τις δράσεις μας, προσφέροντας την αλληλεγγύη τους στον κοινό αγώνα, με κατά το δυνατό ελάχιστο κόστος για εμάς, ώστε το έργο μας να καταστεί κοινωνικότερο, ευεργετικότερο, ευρύτερο, ένα έργο όλων των συνανθρώπων, ολόκληρης της κοινωνίας μας.

Ζητάμε στην ευρύτερη περιοχή του βόρειου τομέα Αττικής, με κέντρο την Κηφισιά ως προτίμηση, χώρους, γραφείο – αποθήκη και εξοπλισμό, για τη συντήρηση των ευπαθών προϊόντων και για τις μεταφορές τους.

Προσδοκώντας στην ανταπόκρισή σας, επισημαίνουμε.

Η σπουδαιότητα του αμερόληπτου και αδογμάτιστου έργου που επιτελούμε, υπερβαίνει κάθε ατομικό εγώ και χρειάζεται την υποστήριξη όλων, χωρίς ενδοιασμούς και αστερίσκους.   

ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (1)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ 19
Δήμος Κηφισιάς
Τηλ: 
6977662303
Υλικά