Θεματικές

ΥΓΕΙΑ

Ζούμε σε μια εποχή, που εξαιτίας της κρίσης και των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που οδηγούν στις περικοπές των δαπανών για την υγεία, το σύνθημα  «κανείς μόνος του στην κρίση» είναι πιο επιτακτικό από ποτέ. Ειδικά για τους χιλιάδες ανασφάλιστους, άνεργους, άπορους, υποαπασχολούμενους, μικροεπαγγελματίες, συνταξιούχους, μετανάστες, εξαρτημένους, άστεγους ,παιδιά, ένα μεγάλο δηλαδή μέρος της κοινωνίας που χάνει καθημερινά το δικαίωμα του στη δωρεάν ιατρική περίθαλψη, το δικαίωμα του στις υπηρεσίες υγείας, το δικαίωμα του στο φάρμακο.

Ένα κίνημα κοινωνικής αλληλεγγύης που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ίδρυση και λειτουργία κοινωνικών ιατρείων και φαρμακείων σε όλη την Ελλάδα έρχεται να στηρίξει όλους αυτούς τους ανθρώπους, έλληνες και μετανάστες, για να σταθούν στα πόδια τους. Ένα δίκτυο δομών αλληλεγγύης υγείας που παρέχει δωρεάν πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη χωρίς αποκλεισμούς. Ένα δίκτυο δομών αλληλεγγύης που στηρίζεται στην εθελοντική προσφορά ανθρώπων, υγειονομικών και άλλων, εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα αλλά και σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας και νοσοκομεία, που αντιστέκεται, αυτοοργανώνεται, διεκδικεί.  Χωρίς πρόθεση να υποκαταστήσει τις δομές υγείας του κράτους, που καταρρέουν από την απαξίωση, την υποχρηματοδότηση και την εμπορευματοποίησή τους. Με πεποίθηση ότι οι πρωτοβουλίες έμπρακτης αλληλεγγύης στην υγεία είναι απαραίτητες για τη συνοχή του κοινωνικού ιστού, για την επαναθεμελίωση των σχέσεων μεταξύ ασθενών και γιατρών, για τη συλλογική διεκδίκηση, για τη διατήρηση της ανθρωπιά μας.

Η θεματική ομάδα υγείας στοχεύει:

 • στην ενίσχυση της πανελλαδικής δικτύωσης  όλων αυτών των δομών κοινωνικής αλληλεγγύης στον τομέα της υγείας
 • στη μεταφορά τεχνογνωσίας και πληροφόρησης σε κάθε τοπική πρωτοβουλία που συγκροτεί κοινωνικά ιατρεία/φαρμακεία ή άλλες δομές υγείας
 • στην δικτύωση, επικοινωνία και ενεργοποίηση υγειονομικών για τη συμμετοχή τους σε δομές και δράσεις αλληλεγγύης
 • στην υλικοτεχνική ενίσχυση δράσεων με τους παραπάνω στόχους

 

ΤΡΟΦΗ

Οι μνημονιακές πολιτικές που οδήγησαν χιλιάδες ανθρώπους στην ανεργία, με αποτέλεσμα το ¼ του πληθυσμού να ζει σήμερα κάτω από το όριο της φτώχειας, έπληξαν άμεσα και τη δυνατότητα ικανοποίησης βασικών αναγκών, και η τροφή ως πρώτη και σημαντικότερη δεν εξαιρείται.

Μεγάλο μέρος του πληθυσμού, μέσα σε αυτό και μικρά παιδιά, υποσιτίζεται.

Σήμερα αναπτύσσονται σε όλη την επικράτεια πρωτοβουλίες αλληλεγγύης σε πολλαπλά επίπεδα, που έχουν σαν στόχο να καλύψουν τις ανάγκες διατροφής των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων.

 • Πακέτα τροφίμων που δίνονται σε ανθρώπους που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας
 • Συλλογικές κουζίνες
 • Συλλογικά συσσίτια
 • Κοινωνικά παντοπωλεία
 • Δράσεις διάθεσης τροφίμων χωρίς μεσάζοντες
 • Κοινωνικοί παραγωγικοί ή καταναλωτικοί συνεταιρισμοί

δημιουργούν μια πανελλαδική δικτύωση ενάντια στην πείνα και με απώτερο, αλλά επιτακτικά επείγοντα στόχο, τη διατροφική επάρκεια σε βασικές τροφές για όλους και όλες στην κοινωνία.

Η ομάδα τροφής στοχεύει:

 • στην ενίσχυση της πανελλαδικής δικτύωσης  όλων αυτών των πρωτοβουλιών
 • στη μεταφορά τεχνογνωσίας και πληροφόρησης
 • στην ενδυνάμωση της συνδεσης παραγωγών- καταναλωτών
 • στην υλικοτεχνική ενίσχυση δράσεων με τους παραπάνω στόχους

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με τον όρο κοινωνική, συνεταιριστική και αλληλέγγυα οικονομία εννοούμε τις δραστηριότητες φυσικών ή νομικών προσώπων στο φάσμα της παραγωγής, συναλλαγής και κατανάλωσης με απώτερο σκοπό την κάλυψη συλλογικών και κοινωνικών αναγκών.

Η δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων, η οριζόντια οργάνωση, οι ανακλητότητα των ρόλων, οι εξισωτικές μορφές αμοιβής εργασίας είναι κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται έτσι ώστε οι δραστηριότητες να εντάσσονται στο πλαίσιο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Παραδείγματα δραστηριοτήτων που έχουν συλλογικό όφελος ή εξυπηρετούν συμφέροντα συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων είναι οι κοινωνικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις, τα δίκτυα ανταλλαγής υπηρεσιών (τράπεζες χρόνου) και προϊόντων, τα εναλλακτικά νομίσματα, οι επιχειρήσεις ένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων , το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο. Κίνητρο όλων αυτών των δράσεων είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινωνίας και των εργαζομένων σε αυτές και όχι η επιδίωξη του κέρδους.

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στη θεματική ομάδα πολιτισμού της συλλογικότητας «αλληλεγγύη για όλους» δραστηριοποιούνται εθελοντές που σχετίζονται με το χώρο του πολιτισμού. Βασικός στόχος της ομάδας είναι να θέσει κάθε διαθέσιμη δυνατότητα, πηγή, συλλογικότητα και άτομα που σχετίζονται με την πολιτιστική δημιουργία, επαγγελματικά ή μη, στην υπηρεσία των δράσεων των δομών κοινωνικής αλληλεγγύης. Να κινητοποιήσει τις δυνάμεις της καλλιτεχνικής δημιουργίας και γνώσης για την ανάπτυξη ενός πολιτισμού αλληλεγγύης και ενός αλληλέγγυου, συμμετοχικού και διαδραστικού πολιτισμού. Να βοηθήσει στην πολιτιστική έκφραση των αγώνων των «από κάτω», όχι μόνο για επιβίωση αλλά για κοινωνική αλλαγή.

Πιο συγκεκριμένα επιχειρούμε:

 • Τη δικτύωση των δομών κοινωνικής αλληλεγγύης που αναπτύσσουν πολιτιστικές δράσεις μεταξύ τους.
 • Τη δικτύωση και δραστηριοποίηση ανθρώπων και χώρων από το πεδίο του πολιτισμού που θέλουν να προσφέρουν σε δράσεις πολιτιστικής αλληλεγγύης.
 • Τη δημιουργία βάσης δεδομένων πολιτιστικών αγαθών (ταινίες, φωτογραφικό και εικαστικό υλικό, ψηφιακή βιβλιογραφία κλπ.).
 • Τη δημοσιοποίηση των πολιτιστικών δράσεων των δομών αλληλεγγύης και την κοινωνικοποίηση της εμπειρίας και τεχνογνωσίας που αναπτύσσεται.

 

ΠΑΙΔΕΙΑ

Πεδία ανάπτυξης της Αλληλεγγύης στην Παιδεία είναι:

 • Κοινωνικά φροντιστήρια, με εθελοντική προσφορά εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και λήπτες μαθητές και μαθήτριες που το εκπαιδευτικό σύστημα αφήνει στο περιθώριο (πρόσθετη διδακτική στήριξη).
 • Αυτοδιαχειριζόμενοι βρεφονηπιακοί σταθμοί, με δεδομένη την κατάρρευση των αντίστοιχων δημοτικών δομών.
 • Σχολεία Μεταναστών, για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς συμπολίτες μας και την ώσμωση πολιτισμικών διαφορετικοτήτων, στην κατεύθυνση μιας αρμονικής συνύπαρξης όλων των μελών της νεοελληνικής κοινωνίας.

Τα παραπάνω, αναπτύσσονται από τα κάτω, παράλληλα και σε συνδυασμό με κινήματα διεκδίκησης και υπεράσπισης του όποιου κοινωνικού κράτους πρόνοιας.

Διακριτά πεδία αποτελούν:

 • η σίτιση των μαθητών/τριών στα σχολεία (κυρίως των βυθισμένων στην ανεργία περιοχών) και η πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη τους (βεβαιώσεις για την εγγραφή, για τη Γυμναστική και για δικαιολόγηση απουσιών).
 • η μέριμνα θέρμανσης σχολικών μονάδων, κυρίως σε περιοχές της βόρειας ορεινής κυρίως χώρας, καθώς και η μεταφορά μαθητών/τριών από και προς το σχολείο.