ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗΣ BIOME - Εφημερίδα των Συντακτών - Εκδόσεις Συναδέλφων

Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου, 2014 - 18:00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στο Υπόστεγο 25ης Μαρτίου 38