Αλληλέγγυο Σχολείο Μεσοποταμίας: Πρώτη συνέλευση για τη χρονιά 2018-19 (8/12)

Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου, 2018 - 18:30

Η πρώτη, για τη φετινή χρονιά, συνέλευση του Αλληλέγγυου Σχολείου της Μεσοποταμίας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 18:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 2ου Γυμνασίου Μοσχάτου, Καποδιστρίου 8-10 & Αγίου Κωνσταντίνου, Μοσχάτο.

Σκοπός:

  • Ανασκόπηση και απολογισμός της λειτουργίας του Αλληλέγγυου Σχολείου για το πρώτο τρίμηνο.

  • Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων αξιολόγησης και συζήτηση για το πρώτο τρίμηνο.

  • Ανοικτή συζήτηση και απόφαση για την ανταποδοτική δράση.

Στη συνέλευση του Αλληλέγγυου Σχολείου της Μεσοποταμίας συμμετέχουν ισότιμα μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς και αποφασίζουμε συναινετικά.

Συνεχίζουμε, αποφασίζουμε, συμμετέχουμε, δημιουργούμε…

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Καποδιστρίου 8-10 & Αγίου Κωνσταντίνου, Μοσχάτο