Κανένας Μόνος – Δίκτυο Αλληλεγγύης Πάτρας

Ανταλλακτικά - Χαριστικά Παζάρια
Παρουσιαση της δομης

Όταν η κυβέρνηση διαλύει ή υπονομεύει τη λειτουργία των δομών και των λειτουργιών για τις ανάγκες της κοινωνίας,
Όταν πρέπει λόγω και της συγκυρίας να ξεφύγουμε από τη λογική της «ανάθεσης» και να περάσουμε στην ενεργό συμμετοχή (καθένας με τις δυνατότητες του και με τις ανάγκες του),
Τότε τα δίκτυα αλληλεγγύης είναι ο δρόμος για να αντισταθούμε στη λαίλαπα των μνημονιακών μέτρων.
Bήμα - βήμα να ανασυγκροτήσουμε τις δυνάμεις μας, να ξαναφέρουμε στην καθημερινότητά μας τα στοιχεία εκείνα που χαρακτηρίζουν την κοινωνική ζωή διαχρονικά : την αλληλοβοήθεια, την αλληλεγγύη, τη συνεργασία.
Οι δραστηριότητες που προτείνουμε αφορούν πτυχές της καθημερινότητάς μας. Σε αυτές μπορούν να προστεθούν κι άλλες. 
Έτσι καθεμιά και καθένας μας μπορεί να βρει σε ποιά ή ποιες μπορεί να προσφέρει καλύτερα λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητές του και τη διαθεσιμότητά του πέρα από τις καθημερινές του υποχρεώσεις.
Όλες οι δραστηριότητες ή μερικές απ’ αυτές μπορεί να αναπτυχθούν σε γεωγραφικά διαμερίσματα της περιοχής μας, ανάλογα με τις καταγραμμένες ανάγκες και διαθεσιμότητες.
Οι ομάδες που ενεργοποιούνται σε κάθε δραστηριότητα και γεωγραφική περιοχή, ενημερώνουν τα υπόλοιπα μέλη στις συνελεύσεις του δικτύου.
Ενημερώνουν και ενημερώνονται αναζητώντας νέες ιδέες, λύσεις που εφαρμόστηκαν σε μια περιοχή, προβληματισμούς που αναπτύχθηκαν. 
Αυτή η διαδικασία δυναμώνει τη συμμετοχή και μπορεί να επιλύει προβλήματα κόστους, χρόνου, προσπαθειών. 
Η ανοιχτή και μαζική συνέλευση του δικτύου γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Οι επιμέρους δραστηριότητες όπως παρουσιάζονται στο γράφημα του δικτύου, μπορεί να είναι και τα σημεία αλληλεπίδρασης με άλλες συλλογικότητες, δίκτυα κλπ, που αναπτύσσουν ίδια ή παρεμφερή δράση.
Η αποκεντρωμένη άμεσο-δημοκρατική επαφή διευρύνει το πεδίο δράσης του δικτύου μας αλλά και των άλλων δικτύων. Η συνέργεια και η αλληλεγγύη αγκαλιάζει μεγαλύτερο αριθμό συμπολιτών/ συνανθρώπων μας, με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες κάθε ομάδας. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (1)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Δήμος Πατρέων
Υλικά