Κοινωνικό Ιατρείο Αγρινίου «Γεώργιος Ν. Παπαϊωάννου»

ΥΓΕΙΑ
Παρουσιαση της δομης

Ο Δήμος με την συνεργασία  του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου  και του Συλλόγου των εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου θα προσφέρει σαυτό στους συμπολίτες μας που δεν έχουν άλλη δυνατότητα  πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα δωρεάν. Επιδιώκεται παραλλήλως και η συνεργασία με τον Φαρμακευτικό σύλλογο Αγρινίου, ώστε να επιτευχθεί στο ίδιο χώρο και η δημιουργία Δημοτικού – Κοινωνικού Φαρμακείου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (1)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Παλαμά 20
Δήμος Αγρινίου
Τηλ: 
2641025392
Υλικά