Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης

Κοινωνικά Ιατρεία Φαρμακεία Αλληλεγγύης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εργατικού Κέντρου Χίου Μαρτύρων 2 Το ιατρείο λειτουργεί κάθε Πέμπτη 5.30-7.30 μμ
Π.Ε. Χίου
Τηλ: 
22710 23550
Υλικά