Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης

Κοινωνικά Ιατρεία Φαρμακεία Αλληλεγγύης
Παρουσιαση της δομης

Απευθυνόμαστε σε όλους τους κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς και τα συνδικάτα της Θεσ/νίκης, καθώς και στα δημοτικά συμβούλια και τις εκλεγμένες δημοτικές αρχές,ζητώντας την ηθική και υλική στήριξη, της λειτουργίας ιατρείου δωρεάν παροχής πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και φροντίδας υγείας, με υγειονομικούς που δεν εξαργυρώνουν την αλληλεγγύη και την συλλογική δράση σε κανένα επίπεδο της κοινωνικής ζωής. Η υλική στήριξη αφορά οικονομική ενίσχυση εφάπαξ ή σε σταθερή ετήσια βάση για την πληρωμή του αναγκαίου χώρου και των κοινοχρήστων του, τον ιατρικό εξοπλισμό και τα φαρμακευτικά και άλλα αναλώσιμα, την δαπάνη των ενημερωτικών φυλλαδίων και της απαραίτητης γραφικής ύλης και των πάγιων εξόδων (ρεύμα, τηλέφωνο κλπ).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (1)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αισώπου 24 στο Βαρδάρη εργατικό κέντρο Θεσ/κης - εργατική εστία
Π.Ε. Θεσσαλονίκης
Τηλ: 
2310 520386
Υλικά