Κοινωνικό Ιατρείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Πύργου

Κοινωνικά Ιατρεία Φαρμακεία Αλληλεγγύης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (1)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στεγάζεται στο κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ, πρώην ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) (ΔΕ & ΤΕ 16:00-18:00)
Δήμος Πύργου
Τηλ: 
2621 360833
Υλικά