Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο Καβάλας

Δημοτικά Ιατρεία Φαρμακεία
Παρουσιαση της δομης

Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή: 09:00-17:00 Τρίτη, Πέμπτη: 09:00-14:00 & 17:00-21:00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1ος όροφος της Δημοτικής Αγοράς
Δήμος Καβάλας
Τηλ: 
2513.500030 (τηλ.. του ΚΕΠ)
Υλικά