Στέκι Μεταναστών - Κοινωνικό Κέντρο

Στέκια Μεταναστών

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (1)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τσαμαδού 13-15 Αθήνα
Δήμος Αθηναίων
Τηλ: 
210 3813928
Υλικά