Παράδοση ειδών διατροφής σε δομές αλληλεγγύης Πειραιά

24/06/2020 - 15:00

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 η «Αλληλεγγύη για Όλους» παρέδωσε ποσότητα τροφίμων σε δομές αλληλεγγύης που δραστηριοποιούνται στις γειτονιές του Πειραιά και συγκεκριμένα στην  «Αλληλεγγύη Πειραιά» στην «Αλληλεγγύη για Όλους» στη Νίκαια, στο Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Πειραιά και στη δομή αλληλεγγύης Σαλαμίνας .
Τα τρόφιμα προέρχονται από την τράπεζα τροφίμων που από κοινού διατηρούμε με το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Αθήνας.
Με την ευκαιρία παράδοσης των τροφίμων είχαμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε για την επιδείνωση των φαινομένων κρίσης στις γειτονιές του Πειραιά και τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται από τις δομές αλληλεγγύης.
Η «Αλληλεγγύη για Όλους» θα συνεχίσει να υποστηρίζει όλες αυτές τις προσπάθειες των δομών γιατί και σ αυτή τη κρίση απαντάμε με αλληλεγγύη!