Έκδοση βιβλίου απ' το Δίκτυο Αλληλεγγύης Καισαριανής

28/04/2015 - 14:15

ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΜΕ: “Μαζί είμαστε πιο πολλoί κι από εμάς τους ίδιους”

Το εγώ στις δύσκολες στιγμές παραχωρεί τη θέση του στο γενναίο εμείς. Έτσι το ∆ίκτυο Αλληλεγγύης Καισαριανής σας καλεί σε μια από κοινού προσπάθεια έκφρασης και συμμετοχής για τη δημιουργία μιας έκδοσης ποιημάτων και διηγημάτων με θέμα: ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΜΕ - “Μαζί είμαστε πιο πολλοί κι από εμάς τους ίδιους” (Νικόλαος Κάλας από την συλλογή ποιημάτων “Αναχώρηση δίχως αστέρια”).

Τα κείμενα (αφιλοκερδής προσφορά) που θα αποστέλλονται πρέπει να έχουν όριο λέξεων τις 1500 και θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση Συβρισσαρίου 58 Καισαριανή-ΤΚ 16121 (για το ∆ίκτυο Αλληλεγγύης Καισαριανής) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση diktyoallileggyiskaisarianis@gmail.com.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2112147924 (κάθε Τρίτη 7-9μ.μ.)

Η ημερομηνία παραλαβής τους από 20 Μαρτίου 2015 έως 20 Μαΐου 2015. Τα κείμενα θα πρέπει να είναι ενυπόγραφα (ονοματεπώνυμο ή ψευδώνυμο), με στοιχεία επικοινωνίας και θα τα επιμεληθεί η συσταθείσα επιτροπή του ∆ικτύου Αλληλεγγύης, η οποία και θα καταλήξει στην επιλογή τους.