Η Κίνηση Πολιτών Μοσχάτου Μεσοποταμία, θέλοντας να εκφράσει τους προβληματισμούς που προκύπτουν μετά την τεράστια καταστροφή που συνέβη φέτος στη χώρα λόγω των πυρκαγιών, ανοίγει τον διάλογο σχετικά με τις αντιπλημμυρικές υποδομές και τον σχεδιασμό. Είναι γεγονός ότι η χώρα μας δοκιμάστηκε φέτος από ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Είναι επίσης βέβαιο ότι τα επόμενα χρόνια θα βρεθούμε αρκετές φορές απέναντι σε πρωτόγνωρες και ίσως αδιανόητες καταστάσεις, που δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Συμμεριζόμενοι την ανησυχία που οδήγησε στην κοινή επιστολή της 09/09/2021 των τριών δημάρχων, Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, Μοσχάτου-Ταύρου και Πειραιά, προς τα αρμόδια υπουργεία και την Περιφέρεια, με περιεχόμενο τα αντιπλημμυρικά έργα και την κατάσταση που υπάρχει στον Κηφισό, Ιλισό και το ρέμα του Προφήτη Δανιήλ, και με δεδομένο ότι ο δήμος μας, έχει στο παρελθόν ταλαιπωρηθεί από πλημμυρικά φαινόμενα, θέτουμε τις παρακάτω θεματικές προς συζήτηση και ως βάση για τον δημόσιο διάλογο: Πρώτη Θεματική: Υπάρχουσες υποδομές Σύμφωνα με την επιστολή, τα έργα υποδομής που αφορούν την αντιμετώπιση πλημμυρικού γεγονότος, είναι ξεπερασμένα γιατί έχουν υλοποιηθεί χωρίς να έχει υπολογιστεί η σημερινή - δυσμενής - πραγματικότητα. Θα θέλαμε να ενημερωθούμε σχετικά με τις υπάρχουσες υποδομές πρόληψης καταστροφών και την κατάσταση των αντιπλημμυρικών έργων που έχουν ήδη γίνει. Επιπλέον, ο δήμος να ενημερώσει σχετικά με τη δυνατότητα παρεμβάσεων στις κοίτες των ποταμών και ρεμάτων για αποφυγή πλημμύρας. Δεύτερη Θεματική: Εξοπλισμός και στελέχωση Σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης είναι πιθανόν να χρειαστεί να επέμβουν άμεσα, πριν τον κεντρικό μηχανισμό αντιμετώπισης, οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επομένως, ένα λογικό ερώτημα θα ήταν, αν υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός και το ανάλογο ανθρώπινο δυναμικό ώστε ο δήμος μας, να έχει επιχειρησιακή δυνατότητα για την αντιμετώπιση σε ένα πρώτο στάδιο μιας πλημμύρας. Μια τέτοια υπηρεσία, η οποία θα ήταν δυνατόν να επιχειρήσει στο πεδίο και να συνδράμει στο έργο της πυροσβεστικής, της πολιτικής προστασίας και των σωμάτων ασφαλείας, θα χρειαζόταν ειδική εκπαίδευση και άσκηση. Θα θέλαμε να ενημερωθούμε αν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός σε αυτή την κατεύθυνση. Ένα ακόμα ερώτημα που προκύπτει από την επιστολή των δημάρχων είναι αν υπάρχει κάποιου είδους χαρτογράφηση κρίσιμων σημείων όπου πιθανόν να παρουσιαστεί πρόβλημα, αν αυτή έχει συμπεριληφθεί σε κάποιον σχεδιασμό και αν υπάρχει ειδικός εξοπλισμός για την παρακολούθηση και την πρόβλεψη των φαινομένων.

Τρίτη Θεματική: Σχεδιασμός και προετοιμασία Είναι απαραίτητο να υπάρχει κάποια μορφή σχεδίου πολιτικής προστασίας του δήμου, είτε αυτοτελές, είτε σε συνεργασία με την περιφέρεια. Σε ένα τέτοιο σχεδιασμό, θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί σημεία συγκέντρωσης, και ασφαλείς περιοχές καθώς και ειδική πρόβλεψη για τους δημότες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες όπως ΑΜΕΑ ή ηλικιωμένοι. Χρειάζεται επίσης να γίνουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, καθώς και ειδικές ασκήσεις για τους δημότες προκειμένου να ενημερωθούν για ένα πιθανό σχέδιο εκκένωσης καθώς και να προβλεφθεί κατάλληλη σήμανση. Τέταρτη Θεματική: Ενημέρωση και εκπαίδευση Υπάρχει μια βασική αρχή στην πολιτική προστασία που αναφέρεται στους σεισμούς: Ο πανικός μπορεί να προκαλέσει περισσότερες απώλειες από τον σεισμό. Είναι συνεπώς απαραίτητο να γίνει μια οργανωμένη προσπάθεια ενημέρωσης των πολιτών, για το τι πρέπει να κάνουν, πως να αντιδράσουν, τι να αποφύγουν. Η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω των σχολικών μονάδων της πόλης, έχει διεθνώς αποδειχθεί ωφέλιμη. Επίσης, θα ήταν σκόπιμο να έχει ανακοινωθεί τι θα πρέπει να προσέξουν οι δημότες και οι εργαζόμενοι, ιδιαίτερα σε σημεία που υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος. Με δυο λόγια, υπάρχει η ανάγκη ο δημότης να έχει πρόσβαση σε ενημέρωση, της οποίας η διάδοση μπορεί να γίνει σε συνεργασία και με τη συμβολή και των κεντρικών κρατικών δομών. Θα προτείναμε, τέλος, να διερευνηθεί η δυνατότητα οργάνωσης ομάδων εθελοντών, με κατάλληλη εκπαίδευση ώστε να συνδράμουν στην περιοχή. Ένας πολίτης φυσικά, δεν μπορεί να έχει την εκπαίδευση ενός επαγγελματία. Είναι όμως δυνατόν, να έχει ενημερωθεί/εκπαιδευθεί, ώστε να αντιδράσει με ψυχραιμία, να έχει αναπτύξει τα κατάλληλα αισθητήρια και να έχει εκείνη την συμπεριφορά που να μην επιβαρύνει αλλά να δράσει ευεργετικά σε μια έκτακτη ανάγκη. Όπως πολύ σωστά οι όμοροι δήμοι ανέδειξαν τα προβλήματα και τις έντονες ανησυχίες τους, και τα επικοινώνησαν στα αρμόδια δευτεροβάθμια όργανα τοπικής αυτοδιοίκησης και στα αρμόδια υπουργεία, αντίστοιχα και οι δημότες, κάτοικοι και εργαζόμενοι, είναι απαραίτητο να συμμετάσχουν από κοινού στην αντιμετώπιση μιας έκτακτης κατάστασης. Άλλωστε η καλύτερη προσέγγιση, σε τόσο σοβαρά ζητήματα είναι η σωστή οργάνωση, ενημέρωση και η πρόληψη.

Ο εμβολιασμός έναντι του SARS COV-2 και τα χαμηλά επίπεδα που παρατηρούνται στη χώρα μας αποτελούν πεδία εξαντλητικών συζητήσεων και επιδέχονται ποικίλων ερμηνειών. Τα πολλαπλά παραδείγματα ανεπαρκούς διαχείρισης της πανδημίας σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, η ανισότητα στην προμήθεια εμβολίων μεταξύ των χωρών και ο προφανής πόλεμος της φαρμακοβιομηχανίας με κίνητρο το κέρδος, ασφαλώς δεν δημιούργησαν κλίμα εμπιστοσύνης στους πολίτες. Επίσης, η σύσταση για καθολικότητα ακόμα και σε ομάδες που συνήθως δεν νοσούν σοβαρά (π.χ. παιδιά), η υποχρεωτικότητα σε ειδικές ομάδες εργαζομένων με κόστος την πλήρη στέρηση μισθού, το ατομικό δικαίωμα κατ’ αντιπαραβολή με το συλλογικό όφελος, η ασφάλεια των εμβολίων, έχουν προ πολλού πάψει να αποτελούν απλώς πεδία επιστημονικών συζητήσεων και αντιπαραθέσεων. Μια σημαντική ετερογενής μερίδα του πληθυσμού, με κοινό τους χαρακτηριστικό την παντελή έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς της Δημοκρατίας, τον επιστημονικό κόσμο και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, σταθερά αρνείται τον εμβολιασμό, παραθέτοντας με ιδιαίτερη μαχητικότητα άλλοτε επιστημονικοφανή επιχειρήματα και άλλοτε ακραίες θεωρίες συνομωσίας. Η εξ αντικειμένου αδυναμία της επιστημονικής κοινότητας να δώσει σαφείς απαντήσεις και να κάνει ασφαλείς προβλέψεις σε ένα εξελισσόμενο και εν πολλοίς άγνωστο επιδημικό φαινόμενο, αυξάνει τον φόβο και την αίσθηση της απειλής, επανατραυματίζοντας έναν ήδη εξουθενωμένο από την οικονομική κρίση πληθυσμό. Η εύλογη συζήτηση πάνω στην αναγκαιότητα του εμβολιασμού δεν πρέπει να συσκοτίζει τις δομικές ελλείψεις του συστήματος υγείας (αποστελέχωση των δομών υγείας, έλλειψη αξιόπιστου δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας, εργασιακή εξουθένωση των υγειονομικών) και τις ευθύνες της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης για αυτές. Η συζήτηση τεχνηέντως κατευθύνεται στην ατομική ευθύνη συμμόρφωσης και το ατομικό δικαίωμα της ανυπακοής και όχι τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη προς τους ηλικιωμένους, τους ανάπηρους, τους ασθενείς και τους ευάλωτους λόγω φτώχειας και αποκλεισμού ανθρώπους (μετανάστες, άστεγους, φυλακισμένους κ.α.). Ο Κύκλος Αλληλεγγύης διοργανώνει τη διαδικτυακή εκδήλωση «Εμβολιασμός : Πράξη Ευθύνης και Αλληλεγγύης», επιδιώκοντας την ανάδειξη των ιατρικών πτυχών της πανδημίας, των ψυχικών και κοινωνικών αναπαραστάσεων που αναδύονται και τη μετάθεση της δημόσιας συζήτησης από το ατομικό δικαίωμα στη συλλογική ευθύνη και την αλληλεγγύη. Η συζήτηση θα γίνει διαδικτυακά την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου, 19.00-21.00 Συμμετέχουν Δημητρίου Στέφανος - Αν. Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Λουρίδα Παναγιώτα Παθολόγος Λοιμωξιολόγος Επιμελήτρια Α’ ΕΣΥ, ΓΝΝΘΑ Σωτηρία Μπάκα Αγορίτσα - Παιδίατρος, Εμπειρογνώμονας για την προετοιμασία της Δημόσιας Υγείας στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) Πουλής Κωνσταντίνος – Δημοσιογράφος Πλουμπίδης Δημήτρης – ψυχίατρος Ομότιμος καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Παρεμβαίνουν Ξανθός Ανδρέας – Τομεάρχης Υγείας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, πρώην Υπουργός Υγείας Υδραίος Μιχάλης - Συντονιστής ‘Αλληλεγγύης για Όλους’ Συντονίζει Ματσούκα Χάρις - Αιματολόγος, Γ.Ν.Α. Αλεξάνδρα, Εθελόντρια Κύκλου Αλληλεγγύης Παρακουλουθήστε απ’ ευθείας: από το κανάλι του ΕΝΑ στο YouTube [ENA Institute for Alternative Policies] & από το www.enainstitute.org Facebook event: https://fb.me/e/2CXIaRKOH

Η Αλληλεγγύη για Όλους και το Κοινωνικό Ιατρείο Αθήνας σε συνεργασία με αλληλέγγυους της Ηλείας, συνεχίζοντας τις δράσεις τους για την ανακούφιση των πληγέντων από τις καταστροφικές φωτιές του Αυγούστου συνανθρώπων μας, προέβησαν σε διανομή ζωοτροφών στις πυρόπληκτες κοινότητες Ηλείας και συγκεκριμένα στην κοινότητα Καυκωνία και Πευκών (Βύλιζας) . Είναι η δεύτερη παράδοση που γίνεται στην συγκεκριμένη περιοχή . Από πλευράς μας δεσμευόμαστε ότι οι προσπάθειες μας για την ανακούφιση των παραγωγών στις συγκεκριμένες περιοχές θα συνεχιστούν. Δυστυχώς για άλλη μια φορά και δύο μήνες μετά από την τεράστια οικολογική και παραγωγική καταστροφή διαπιστώνουμε ότι τα προβλήματα των πυρόπληκτων παραμένουν, αποδεικνύοντας ότι η κλιματική αλλαγή και οι συνέπειες της επηρεάζουν πολύ περισσότερο τα ασθενέστερα στρώματα της κοινωνίας. Θα θέλαμε για άλλη μία φορά να ευχαριστήσουμε όσους συνεισέφεραν στην καμπάνια που οργάνωσαν η Αλληλεγγύη για Όλους και το Κοινωνικό Ιατρείο Αθήνας.

Στο χώρο του Συλλόγου Εθελοντών «Albatros» στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε ο βουλευτής Κορινθίας και τομεάρχης μεταναστευτικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Ψυχογιός, την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των επισκέψεων και της συμετοχής στην 85η ΔΕΘ. Ο κ. Ψυχογιός συνομίλησε με τα μέλη της δομής που είναι μέρος της Αλληλεγγύης για Όλους αλλά και με πρόσφυγες, μετανάστες, έλληνες εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους και επιστήμονες του πεδίου, που προσφέρουν και αλληλεπιδρούν στον ζωντανό αυτό πολυχώρο για θέματα που τους απασχολούν. Μεταξύ άλλων, ο τομεάρχης αναφέρθηκε επικριτικά στο νέο νομοσχέδιο για το προσφυγικό, αλλά και τις κλειστές δομές, όπως αυτή στη Σάμο που είχε εγκαινιάσει την προηγούμενη μέρα ο κος Μηταράκης, ενδιαφέρθηκε να μάθει για τις συνθήκες που επικρατούν τώρα στις δομές φιλοξενίας και στα ΠΡΟΚΕΚΑ της ευρύτερης περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης, τόνισε ότι πρέπει πάντοτε να «σηκώνουμε» το ζήτημα των δικαιωμάτων των πιο ευάλωτων που η κυβέρνηση κάνει «αόρατους» γιατί το ξήλωμα αυτό σύντομα φτάνει στα δικαιώματα και της κοινωνικής πλειοψηφίας, όπως ήδη έχε φανεί με την εργασιακή ζούγκλα, τους αποκλεισμούς από τα Πανεπιστήμια, τα χιλιάδες παιδιά εκτός παιδικών σταθμών κλπ. Πρέπει όμως και για έναν ακόμα λόγο. Για να μην αφήσουμε το δηλητήριο που κάποιοι προσπαθούν πάλι να διασπείρουν στην ελληνική κοινωνία η οποία στην τεράστια πλειοψηφία της έδειξε και δείχνει αλληλεγγύη μέσα στις πιο δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Από την πλευρά τους, οι συμμετέχοντες/ουσες εξέφρασαν ανησυχία για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση των προσφυγοπούλων και την γλωσσομάθεια για τους ενήλικες, την πλήρη υποβάθμιση της στρατηγικής της ένταξης, τις περικοπές στη διαδικασία παροχής ασύλου και την υγειονομική περίθαλψη, καθώς και το γενικότερο ζήτημα της διαβίωσής τους Από την μεριά του συλλόγου τονίστηκε η αναγκαιότητα της ύπαρξης αυτού του χώρου, οι δυσκολίες που υπάρχουν και πώς θα λυθούν διάφορα ζητήματα που αφορούν όχι μόνο τους πρόσφυγες ,τους μετανάστες αλλά συνολικά τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες συμπολιτών μας Στο τέλος της επίσκεψης και οι δύο ομάδες συνομολόγησαν ότι τέτοιες συναντήσεις είναι απαραίτητες και επωφελείς για όλες τις πλευρές γιατί η στήριξη κ η βοήθεια είναι αυτή που θα κρατήσει την κοινωνία όρθια και σε ισορροπία μετά από δύο χρόνια συντηρητικών και ταξικών πολιτικών, αλλά και θα δείξει έναν άλλο δρόμο, αυτόν της πραγματικής ισότητας, της κοινωνικής απελευθέρωσης και της ανθρώπινης χειραφέτησης.

Την Τρίτη στις 14-9-2021, εκ μέρους της «Αλληλεγγύης για Όλους» ο Μίμης Δημητριάδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της συλλογικότητας μας, τ. βουλευτής επισκέφθηκε την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων- προσφύγων Πενταλόφου Βοΐου. Στην συγκεκριμένη δομή φιλοξενούνται 30 γυναίκες μέχρι 18 ετών, κυρίως από Αφγανιστάν, Σομαλία και Κονγκό. Στην περιοχή με την στήριξη αλληλέγγυων της περιοχής λειτουργεί Διαπολιτισμικό γυμνάσιο όπου φοιτούν και οι φιλοξενούμενες της δομής. Παραδόθηκαν εκ μέρους μας διατακτικές για την αγορά ειδών πρώτης ανάγκης και καταγράφηκαν τα προβλήματα των φιλοξενούμενων ανηλίκων. Η Αλληλεγγύη θα συνεχίσει να συνδράμει τον προσφυγικό πληθυσμό σε όλα τα σημεία της χώρας. Αυτή είναι από πλευράς μας η καλύτερη σε αυτούς που καταπατούν τις διεθνείς συνθήκες και κανονισμούς για τους πρόσφυγες και φωτογραφίζονται στο τείχος του Έβρου. Στα τείχη και τον ρατσισμό τους απαντάμε με αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη με την οποία υποδεχόμαστε τον κάθε πρόσφυγα πολέμου, τον κάθε οικονομικό πρόσφυγα, τον κάθε πρόσφυγα της κλιματικής αλλαγής.

Η μεγάλη φωτιά του Αυγούστου στη Μάνη άλλαξε τις ζωές χιλιάδων συμπολιτών μας, αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και των οικογενειών τους. Οι συνέπειες στο περιβάλλον, στην παραγωγή, την οικονομία και την κοινωνία της περιοχής θα είναι πολύχρονες. Η «Αλληλεγγύη για Όλους» και το Κοινωνικό Ιατρείο Αθήνας, σε συνεργασία με την με αλληλέγγυους πολίτες και δομές της περιοχής και την Ν.Ε Λακωνίας ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ προχώρησαν την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου στο Γύθειο σε διανομή ζωοτροφών στους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους στην Ανατολική Μάνη. Ευχαριστούμε από καρδιάς τον βουλευτή Λακωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ Σταύρο Αραχωβίτη για την αμέριστη βοήθεια του και όλους τους αλληλέγγυους της Λακωνίας που από την πρώτη στιγμή ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα αλληλεγγύης. Πολλά ευχαριστώ και στο προσωπικό της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας στο Γύθειο για την άριστη συνεργασία για την πραγματοποίηση της δράσης προς τους κτηνοτρόφους της Ανατολικής Μάνης. Η «Αλληλεγγύη για Όλους» από κοινού με το Κοινωνικό Ιατρείο Αθήνας θα συνεχίσει την προσπάθεια ενίσχυσης των πληττόμενων από τις καταστροφικές πυρκαγιές .Σε μια περίοδο που η κλιματική αλλαγή θέτει αμείλικτα ερωτήματα ενώνουμε την φωνή μας με όλους τους φορείς που δεσμεύονται να αγωνισθούν για την προστασία του περιβάλλοντος. Από πλευράς μας θα συμβάλλουμε στην ενίσχυση αντίστοιχων πρωτοβουλιών. Συνεχίζουμε την καμπάνια Τραπεζικός Λογαριασμός: ALPHA BANK ΙΒΑΝ : GR0901401050105002002025873 BIC: CRBAGRAA Δικαιούχος :ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΠΟΛΗ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Με την ένδειξη ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΙ (είναι υποχρεωτικό) Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας.

Η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Χίου και το Εργατικό κέντρο Χίου ενημερώνουν ότι σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει η λειτουργία του Αλληλέγγυου Κοινωνικού Φροντιστηρίου για 8η συνεχή χρονιά. Όλα αυτά τα χρόνια η λειτουργία του φροντιστηρίου οφείλεται στην έμπρακτη αλληλεγγύη εκπαιδευτικών που απλόχερα βοηθούν και στηρίζουν. Απευθυνόμαστε και αυτή την χρονιά σε καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης(γενικής παιδείας ,ειδικοτήτων ΕΠΑΛ και ξένων γλωσσών) ,που έχουν διάθεση και χρόνο να προσφέρουν και σε μαθητές και μαθήτριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα αλληλέγγυα μαθήματα Οι ανάγκες για μάθηση και επιπλέον βοήθεια των μαθητών δεν σταματούν ποτέ και η προσπάθεια μας αυτή είναι μια απάντηση στην αναγκαιότητα για πρόσθετη διδακτική στήριξη των μαθητών-τριών, στην καθημερινή τους μελέτη. Η Εμπειρία των προηγούμενων χρόνων μας δίνει δύναμη και ευθύνη για να συνεχίσουμε με υπευθυνότητα και αυτή την χρονιά. Όπως έχουμε τονίσει πολλές φορές, δεν επιθυμούμε να γίνουμε δωρεάν φροντιστήριο, στόχος μας είναι να ενισχυθούν οι οικογένειες που η οικονομική πίεση στέκεται εμπόδιο στην προσπάθεια στήριξης των παιδιών τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και η συμβολή μας είναι βοηθητική σε αυτό που υποχρεούται η πολιτεία να παρέχει στους μαθητές. Προτεραιότητα έχουν οι μαθητές-τριες οι οικογένειες των οποίων αποδεδειγμένα, δεν δύναται να επωμισθούν και αυτό το οικονομικό βάρος. Τα μαθήματα γίνονται όπως πάντα στον χώρο του Εργατικού Κέντρου Χίου και ειδικά για αυτή την σχολική χρόνια θα τηρηθούν αυστηρά όλοι οι κανόνες που απαιτούνται. Ολιγομελή τμήματα, χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων. Συνεχίζουμε και αυτή την χρονιά συλλογικά και αλληλέγγυα. Τηλ.επικοινωνίας 6977841382

Σελίδες