Αντιπροσωπεία του “Skolenes Landsforbund” συναντά την «Αλληλεγγύη για Όλους»

12/10/2018 - 13:00

Την «Αλληλεγγύη για Όλους» επισκέφθηκαν τη Δευτέρα 1/10/2018 εκπρόσωποι του νορβηγικού συνδικαλιστικού φορέα εκπαιδευτικών “Skolenes Landsforbund”, το οποίο απαριθμεί κοντά στα 7000 μέλη και αποτελεί μέρος της νορβηγικής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, κοινώς γνωστής ως LO, η οποία είναι η μεγαλύτερη από τις τέσσερις κύριες συνομοσπονδίες εργαζομένων στη Νορβηγία.

Κατά την διάρκεια της επίσκεψής τους ενημερώθηκαν για τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η «Αλληλεγγύη για Όλους», συζήτησαν θέματα που άπτονται της εκπαίδευσης στην χώρα μας και μετέφεραν τις εμπειρίες τους για το τι ισχύει στη Νορβηγία. Στην τετραμελή αποστολή συμμετείχαν οι Ellen Møller, Lise Gustavsen, Konstantin Alther και Anders Waaler.

Με τη συμμετοχή μελών της «Αλληλεγγύης για Όλους», επισκέφτηκαν, τις επόμενες μέρες της παραμονής τους, την Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, γνώρισαν τα Αλληλέγγυα Σχολεία της Μεσοποταμίας στο Μοσχάτο και της Ετεροτοπίας στην Θεσσαλονίκη, ενημερώθηκαν συνολικά για τα Αλληλέγγυα Σχολεία και τη λειτουργία τους.

Το μοντέλο των Αλληλέγγυων Σχολείων βασίζεται, αφενός, στις κοινές συνελεύσεις μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών κι αφετέρου, στις αρχές της αλληλεγγύης. Αποτελεί μια δυναμική πρόταση για ένα διαφορετικού τύπου σχολείο με δημοκρατικό κι ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό. Ως αποτέλεσμα, το αποτύπωμα των Αλληλέγγυων Σχολείων στις τοπικές κοινωνίες, εστιάζεται εκτός από τις γνώσεις που προσφέρουν, στην ενίσχυση της συμμετοχής, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας.

Από την πλευρά της νορβηγικής αποστολής, θεωρείται πρωτοποριακή η προσπάθεια των Αλληλέγγυων Σχολείων, γιατί δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην Ευρώπη ανάλογη προσέγγιση στο χώρο της εκπαίδευσης με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Τέλος, το επόμενο διάστημα, θα γίνει προσπάθεια διασύνδεσης με τα Αλληλέγγυα Σχολεία και την «Αλληλεγγύη για Όλους».