Συμμετοχή της "Αλληλεγγύης για Όλους" στη Festa de L'Altra Estate

09/07/2020 - 11:00

Το Σάββατο 04 Ιουλίου 2020 η «Αλληλεγγύη για Όλους» είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει διαδικτυακά,  στη Festa de L'Altra Estate  που διοργανώνει η συλλογικότητα Casetta Rossa κάθε χρόνο, εδώ και δέκα χρόνια και που φέτος διαρκεί 26 ημέρες (1-26 Ιουλίου).
Στη συζήτηση με θέμα «Αμοιβαιότητα και κοινωνικό σχέδιο, είμαστε πολίτες του μελλοντικού κόσμου, όχι εθελοντές», η «Αλληλεγγύη για Όλους» είχε τη δυνατότητα να ενημερώσει  το ιταλικό κοινό και τις άλλες οργανώσεις, σχετικά με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην Ελλάδα, από τη στιγμή που ανέλαβε την κυβέρνηση η ΝΔ και τις παρεμβάσεις του κινήματος αλληλεγγύης το διάστημα της καραντίνας ώστε να αντιμετωπισθεί η ανθρωπιστική κρίση.
Ειδική αναφορά έγινε σχετικά με τις νέες εξελίξεις στο τομέα του προσφυγικού και την όξυνση της αντιπροσφυγικής πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ , με ένταση των push backs, παραβίαση διεθνούς δικαίου, εκδίωξη προσφύγων από camps χωρίς κανένα πλάνο στέγασης, ψήφιση αντιμεταναστευτικών νόμων.
Στο πάνελ συμμετείχαν  οργανώσεις και φορείς όπως  Astra, A Buon Diritto, Comune-Info, Municipale Solidale Roma VII, Solid, Mediterranea, Mutual Network of Municipio Roma III, Replay Network ASP, Nonna Roma, SFA, Csoa Spartaco, City Hall Solidale, Casetta Rossa, Csoa La Strada, Radio Antibodies.
Τέλος, κρίθηκε απαραίτητη η συνέχιση της διασύνδεσης της  «Αλληλεγγύης για Όλους» με τις συλλογικότητες της Ιταλίας, με στόχο τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου αντιμετώπισης της φτώχειας και της εξαθλίωσης.